עושים עסקים בעלי ערך

קבוצת 'נחמן גרופ' פועלת לאיתור מיזמים ועסקים בעלי ערך, ניהול וקידום מיזמים וגיוס הון

קידום מיזמים עסקיים

בסיס עקרונות ההשקעה שלנו

זיהוי צורך ברור ופתרון ישים

נקודת מפנה מהירה עם פוטנציאל מימוש גובה

ראיה ברורה של התהליך לעבר אסטרטגיית היציאה

מנכ"ל וצוות איכותיים המובילים לקידום החברה ומטרותיה

מעורבות פיזית בבורד של החברה, השפעה ופיקוח על התהליך