קידום פרויקטים פילנתרופיים

קבוצת 'נחמן גרופ' עוסקת בקידום והובלת פרויקטים פילנתרופיים בעלי משמעות והבאתם מכלל רעיון למציאות מפוארת

Notebook with pen on financial documents at workplace during meeting of managers

בית השקעות

קבוצת 'נחמן גרופ' פועלת לגיוס הון למיזמים טכנולוגיים ועסקיים תוך הבאת ערך משמעותי למשקיע ושימוש בעקרונות השקעה מובנים ויעילים

יעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני למוסדות חברתיים המתמקד בארגון תהליכים, ונועד לשפר את התפקוד הארגון תוך בניית תהליכים וקידומם.

הערכים שלנו

יושרה

הגינות

המשקיע במרכז

שאיפה להתפתחות

מצוינות

ערכי החכמה היהודית

עבודת צוות

תחומי הפעילות שלנו

פילנתרופיה

איתור מיזמים חברתיים בעלי ערך

הקמת והובלת מיזמים חברתיים

ייעוץ, ליווי, פיתוח וניהול מוסדות וארגונים

עסקים

איתור מיזמים ועסקים בעלי ערך

ניהול וקידום מיזמים

גיוס הון